BP: Fossil fuels will still be dominant in 2035, but not as before

“BP heeft in zijn outlook een verschuivende energiebehoefte aangegeven. Ondanks een groeiende energie behoefte wereldwijd zal het aandeel fossiel daarin afnemen. Ook zal de behoefte aan energie niet navenant toenemen met de groeiende welvaart wereldwijd. Dat betekent dat we in de toekomst energie efficienter zullen worden. Verder zullen de fossiele rijkdommen minder gebruikt worden als Lees meer overBP: Fossil fuels will still be dominant in 2035, but not as before[…]