Aanzegtermijn 1 maand

Per 1 juli 2014 wordt de wetgeving rondom tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangepast. Eén van de aanpassingen is dat er voor tijdelijke contracten die langer dan zes maanden duren, een aanzegtermijn van een maand wordt ingevoerd. Een medewerker met een tijdelijk contract moet dus minimaal een maand van te voren geïnformeerd worden als zijn contract niet verlengd wordt. Deze bepaling gaat op 1 juli 2014 direct in, ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten. Dat betekent dat wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een jaarcontract, welke afloopt op 1 augustus 2014, er een aanzegtermijn van één maand in acht moet worden genomen. Het nieuwe artikel geldt echter nog niet voor arbeidsovereenkomsten die binnen een maand na inwerkingtreding eindigen, aldus het wetsontwerp Werk en Zekerheid.