BP: Fossil fuels will still be dominant in 2035, but not as before

“BP heeft in zijn outlook een verschuivende energiebehoefte aangegeven. Ondanks een groeiende energie behoefte wereldwijd zal het aandeel fossiel daarin afnemen. Ook zal de behoefte aan energie niet navenant toenemen met de groeiende welvaart wereldwijd. Dat betekent dat we in de toekomst energie efficienter zullen worden. Verder zullen de fossiele rijkdommen minder gebruikt worden als primaire brandstof voor energie opwekking maar meer als feedstock voor bijv. plastics. Daarbij groeit het aandeel renewable energie met 7.6% per jaar, vooral gedreven door toenemende competitie van wind en zonne-energie, met China als grootste bron van renewable energie, meer dan Europa en de VS gecombineerd.”

BP: Fossil fuels will still be dominant in 2035, but not as before