Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen

Onder de belangrijkste conclusies en observaties uit de nieuwe Nationale Energieverkenning (NEV) blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie groeit van 6 procent in 2016 naar 12,4 procent in 2020 en 16,7 procent in 2023.
Verder laat de verkenning laat zien dat de groei in hernieuwbare elektriciteit snel gaat: deze kan in 2025 al ongeveer de helft uitmaken van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie en in 2030 zelfs ongeveer twee-derde.
De verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 komt uit op 23 procent; dit is niet genoeg om te voldoen aan het rechterlijke vonnis van 25 procent in de Urgenda-zaak.

De rollen worden rond 2025 omgedraaid: Nederland wordt dan netto-importeur van gas en netto-exporteur van elektriciteit.

Lees het in:

Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen