Interview met Coen Friederich

Interview met Coen Friederich, Projectmanager bij The Ocean Cleanup

‘’Een fantastische kans om de kennis van offshore te combineren met een goed doel.’’

April 2016

Per jaar verdwijnt er meer dan 8 miljoen ton plastic in de oceanen. Het plastic dat de open zee bereikt verzamelt zich in 5 uitgestrekte gebieden waar de grote oceaanstromen (zogenaamde ‘gyres’) convergeren. De omvang van het probleem is enorm. Na jaren van opeenhoping schat men dat er momenteel wel 5,25 triljoen stukken en stukjes plastic in de oceanen drijven.
In plaats van op conventionele manier achter het plastic aan te gaan met boten en netten, komt het plan van Boyan Slat, de oprichter van The Ocean Cleanup erop neer, dat hij in plaats van door de oceanen heen te varen, de oceanen door een netwerk van drijvende barrières laat stromen, om zodoende het plastic te verzamelen. We spraken Coen Friederich over zijn ervaring en zijn rol in dit spannende project.

Wat is voor jou de reden om deel te nemen aan The Ocean Cleanup?
Het is natuurlijk een fantastische kans om de kennis van offshore te combineren met een goed doel.Ik ben project manager van de eerste prototype barrière die daadwerkelijk in zee gelegd wordt om het concept te testen.
Het is tot nog toe alleen theoretisch getest en op kleinere schaal in diverse laboratoria, dus het zal nog spannend worden of alle engineering kennis geleid heeft tot een systeem dat de krachten van de Noordzee doorstaat.
Het uiteindelijke project doel is het opvangen van vele miljoenen kilo’s plastic dat al jaren de oceanen vervuild en dat een bedreiging vormt voor het zeeleven, met name vogels en zeezoogdieren die de kleinere stukjes gemakkelijk verwarren met voedsel.
Het is mooi om de kennis die is opgedaan met de “oude economie”, nl. de olie & gas industrie in te kunnen zetten voor de renewable industrie om de wereld te verbeteren.
De werkomgeving, met veel jonge ingenieurs en andere wetenschappers is erg inspirerend en het is mooi om te zien dat zoveel verschillende disciplines samen werken aan de oplossing van het plastic probleem.

Wat is jouw rol binnen dit project?
Als project manager ben ik verantwoordelijk voor het budget, de planning en de technische uitvoering van de veilige en tijdige installatie van de eerste real life Ocean Cleanup barrière. Ik geef leiding aan een team dat zich bezig houdt met ontwerp, voorbereiding, bouw en installatie, alle subsidie aanvragen, vergunning aanvragen en contract onderhandelingen.
We werken in het project samen met vele Nederlandse bedrijven en Rijkswaterstaat, die hun diensten tegen gereduceerd tarief of zelfs kosteloos aanbieden.

Wat is het doel van dit eerste barrière prototype?
Het doel van dit prototype is om te testen of deze 100 m lange omgebouwde rubber olie barrière, geschikt is voor het doel en uiteindelijk in de Stille Oceaan ingezet kan worden.
Het plan is het prototype te testen met allerlei sensoren gedurende de tijd dat deze in zee ligt, maximaal 1 jaar. We gaan on-line meten hoe de zeecondities de krachten in de barrière beïnvloeden. De verzamelde data wordt met behulp van speciale programma’s verwerkt tot bruikbare data.
Daarmee kunnen we de voorspellingen over het gedrag van het systeem in zee valideren en de resulterende krachten controleren om het uiteindelijke ontwerp van de 100 km barrière die we uiteindelijk in 2020 in de Stille Oceaan zullen plaatsen, te verbeteren.
Het protoype wordt, als er geen echte tegenslagen zijn, op 22 juni aan de pers en belangstellenden in Scheveningen tentoongesteld.

Heb je interesse of wil je doneren aan The Ocean Cleanup? Lees meer op:

http://www.theoceancleanup.com/