MareVisieFlex levert SMB Naval Architects & Consultants een flexibel netwerk

Nederlandse bedrijven leveren veel en brede kennis aan de bouwers van Duitse windparken. SMB Naval Architects & Consultants is er daar één van. MareVisieFlex levert SMB flexibiliteit door vanuit haar netwerk tijdelijk engineers en managers met offshore-ervaring te leveren. We spraken Peter Marttin van SMB – NAVAL ARCHITECTS & CONSULTANTS over onze samenwerking en de stand van zaken in de wereld van de windenergie.

Door André Eilander (Orpheus Media)

Hoe zou u de huidige stand van zaken van de Nederlandse windenergie willen omschrijven ?

“Nederland heeft zich tot voor kort gereserveerd opgesteld met betrekking tot het opwekken van duurzame energie, waaronder Offshore Wind. Met name Duitsland en Denemarken hebben momenteel een voortrekkersrol. In Duitsland zijn investeringen in windenergie aangejaagd. De Duitsers willen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen zoals gas. Daarnaast heeft Duitsland na de nucleaire ramp in Fukushima alle kerncentrales gesloten. Hiervoor moeten alternatieven gezocht worden. Gelukkig is de kogel in Nederland nu ook door de kerk en heeft de minister van economische zaken duidelijkheid gegeven over de windmolenparken die we gaan bouwen. We gaan de komende jaren dus wel wat van de achterstand inlopen”.

Welke rol speelt SMB Naval Architects in de ontwikkeling van offshore windmolenparken ?

“We leveren diensten aan bedrijven die de windparken en tussenstations ontwikkelen en bouwen. Zo hebben we onder andere meegewerkt aan het constructief ontwerp van het transformatorplatform Meerwind Ost/Süd. De windmolens in een windmolenpark zijn op zo’n platform aangesloten. Daarvandaan gaat de elektriciteit in 1 kabel naar de vaste wal. Daarnaast hebben we voor Siemens AG en Alstom Grid GmbH de transport- en installatieengineering (T&I) gedaan voor twee converterplatforms. Een aantal transformatorplatforms zijn op dergelijke platforms aangesloten en zorgen ervoor dat wisselstroom van de windmolens wordt geconverteerd naar gelijkstroom. Op land wordt de stroom vervolgens weer omgezet naar wisselstroom, die aan het net kan worden afgegeven. Met name in het Duitse deel van de Noordzee worden deze converterstations veel toegepast”.

Met de ontwikkeling van offshore heeft Nederland en SMB veel kennis opgedaan die Duitsland nu hard nodig blijkt te hebben. Kunt u dat eens uitleggen ?

Nederland heeft van oudsher een traditie en goede naam op het gebied van berging, slepen, baggeren en transport van zware lading. Vanuit deze disciplines is het een relatief kleine overstap naar het offshore winnen van olie en gas. Deze stap hebben we gemaakt en vandaar uit konden we ook de switch maken van de olie en gas naar ‘renewables’ (wind). Nederlandse bedrijven zijn met name sterk in de Offshore Engineering (o.a. ontwerp van jackets en platforms) en transport- en installatieactiviteiten. Met name op dat gebied zien we dat de Duitse bedrijven die windmolenparken en platformstations ontwikkelen graag gebruik maken van deze Nederlandse expertise. Bedrijven als Dockwise, Heerema, SHL, ALE, J-UB, Fugro en Mammoet worden geregeld gecontracteerd.

Wat betekent dit voor SMB Naval Architects & Consultants?

Al meer dan 10 jaar werkt SMB Naval Architects & Consultants op de Duitse markt. Wij merken dat de goede naam die de Nederlandse bedrijven in Duitsland hebben een pré is. Bij nieuwe opdrachten hebben ze vaak behoefte aan capaciteit, die niet door het vaste personeel kan worden ingevuld. Veelvuldig worden er dus tijdelijke krachten aangetrokken. Bij ieder project dat we doen, neemt onze kennis en bekendheid toe. Hierdoor wordt het steeds makkelijker om nieuwe opdrachten te verwerven.

U werkt samen met MareVisieFlex, wat betekent deze samenwerking in de praktijk ?

Je merkt steeds meer dat het in het huidige economische klimaat belangrijk is een goed netwerk te hebben; zowel om jezelf aan te bieden als om extra capaciteit binnen te halen als je teveel werk hebt. Ook vragen klanten geregeld of je mensen en bedrijven kent om een bepaalde klus uit te voeren. Hierbij kun je werk naar bevriende bedrijven toeschuiven in de wetenschap dat deze ook aan jou zullen denken als zij eenzelfde vraag krijgen.
Via MareVisieFlex hebben we tot volle tevredenheid van onszelf en van de klant (Siemens AG) engineering capaciteit ingehuurd voor het Sylwin-Alpha project. We zaten hier met een klein T&I team dat dringend aanvulling behoefde. Via MareVisieFlex hebben we enkele enthousiaste en flexibele engineers ingehuurd die zich on site in Hamburg, Wismar en Rostock over een periode van bijna een jaar hebben ingezet om de Transport en Installatie tot een succes te maken.

Wat is uw specifieke toegevoegde waarde ten opzichte van concurrenten in de markt ?

“We hebben veel en brede ervaring in maritieme engineering. We zijn als klein bedrijf snel en flexibel inzetbaar. Als een bedrijf behoefte heeft aan aanvullende engineering dan kunnen wij ze snel helpen. Niet alleen door onszelf aan te bieden, maar we hebben ook een uitgebreid netwerk van goede engineers en managers met offshore-ervaring zoals via Marevisieflex”.

“Onze toegevoegde waarde komt met name tot uiting in de begeleiding en
in onze down-to-earth-benadering van engineering problemen”
Peter Marttin SMB SMB Naval Architects & Consultants

IMG_1028