Merendeel zelfstandigen gestart uit positieve motieven

De belangrijkste motieven om te starten als zelfstandige zijn achtereenvolgens zelfstandigheid ofwel onafhankelijkheid (41,8 procent), meer vrijheid (60,9 procent), meer flexibiliteit (56,6 procent) hiërarchie of eigen baas zijn (41,8 procent) en meer verdienen ofwel loon naar werken (24,6 procent).

Een deel van de zelfstandigen geeft aan het ondernemerschap als enige mogelijke bron van inkomsten te zien – een reden waar geen algemene conclusie uit te trekken valt.

Slechts 18,4 procent van de zzp’ers had geen andere optie en is gedwongen als zelfstandige te starten, bijvoorbeeld vanwege een ontslag. Dat blijkt uit de ZZP Barometer die deze maand is afgenomen onder 631 zzp’ers in Nederland. “De discussie vanuit belangenbehartigers en politieke partijen focust zich teveel op deze minderheid, de grote meerderheid is gestart uit positieve redenen,” aldus initiatiefnemer Jeroen Sakkers.

Belangenbehartigers en politieke partijen
De gemiddelde zelfstandige is dus een kansondernemer – hij is niet gestart uit noodzaak, zoals media, vakbonden, belangenbehartigers en politieke partijen veelal doen geloven. Dit overgrote deel van de zelfstandigen wil graag als ondernemer behandeld worden, en zelf – wel of niet – kiezen voor zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en pensioen of het bepalen van tarieven. Het deel waarover de belangenbehartigers en politieke partijen zich zorgen maken – de zelfstandige die gedwongen is te ondernemen, ook wel de schijnzelfstandige – behelst 18,4 procent van de groep.


 http://www.briskmagazine.nl/nieuws/2661/merendeel-zelfstandigen-gestart-uit-positieve-motieven.html