Top 10 energy sources of the future

Op de volgende video een overzicht van interessante nieuwe bronnen van energie.

Bijv. nuclear fusion, geothermie vanuit hete lava en tidal energie in Perth.

Verder een aantal mogelijke nieuwe oplossingen om energie te genereren zoals:

  • Vliegende windfarms;
  • Olie uit algen;
  • Zonne-energie uit glazen panelen;
  • Reactor met kernafaval als brandstof.

Welke technologieen zullen de komende decennia winnen en bijdragen aan een groenere energievoorziening.